Siirry suoraan sisältöön

Koululuokan rahankeräys

koululuokan rahankeräys

Rahankeräys on toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Sitä voi käyttää myös yhtenä koululuokan varainhankintakeinona. 

Koululuokan rahankeräys voidaan tehdä, kun varoja kerätään opintokäyntejä ja -retkiä, leirikouluja sekä muita opetukseen liittyviä tapahtumia varten. Koulun ulkopuolella annettava opetus on tärkeää, sillä se monipuolistaa oppimisympäristöä ja aktivoi oppilaita.

Lain sallimia tapoja koululuokan rahankeräyksen järjestämiseen on kolme. Pienkeräys on lisätty vuonna 2020 rahankeräyslakiin, ja se tarjoaa laajemmat mahdollisuudet monen koululuokan keräykseen.

Huoltajat voivat keskuudessaan kerätä rahaa retkirahastoon esimerkiksi kuukausi- tai viikkomaksuilla. Toiminnan pitää kuitenkin perustua yhteiseen sopimukseen ja siten vapaaehtoisuuteen.

Jos lahjoituksia pyytää luokan oppilaiden vanhempien lisäksi myös muilta henkilöiltä, on käytettävä jotain seuraavassa Sallitut rahankeräystavat -luvussa esiteltyjä keinoja.

Vanhemmat ja lapset voivat kerätä rahaa myös vastikkeellisesti ilman mitään maksuja Varainhankkija.fi -palvelun kautta. 

Palvelussa koululuokan varainhankinta tapahtuu jakamalla fyysisen tuotteen sijaan vain linkkiä etuihin suosituista digitaalisista tuotteista, joista usea on tukijalle jopa ilmainen. 

Luokka saa maksuttomuudesta huolimatta jokaisesta tilauksesta viiden tai seitsemän euron palkkion. Lisäksi valikoimassa on muita etuja ja säästömahdollisuuksia. Yhdellä tilauksella pystyy tukemaan 5-30 euron edestä. Tilaamalla kätevästi netistä voi samalla tukea luokan tavoitetta rahallisesti. 

Tuotot tilauksista maksetaan luokan tilille kerran kuussa, joten rahaliikenteen hoitamiseen ei mene aikaa tai vaivaa.

Sallitut rahankeräystavat

Rahankeräys tilaisuudessa

Koululuokan rahankeräys on sallittua järjestää ilman mitään ilmoitusta poliisille, jos rahankeräykseen liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö ja keräys järjestetään tilaisuudessa, jolla on ennalta määrätty alkamis- ja loppumisajankohta sekä ohjelmallinen sisältö. 

Kerätä saa vain tilaisuuteen paikan päälle tulleelta yleisöltä, ei esimerkiksi netin kautta. Kerätyt varat pitää käyttää kokonaisuudessaan opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen 

Tilaisuuden järjestäjälle ei ole rajoitteita.

Pienkeräys

Yksi tapa järjestää koululuokan rahankeräys on pienkeräys. Tässä keräysmuodossa ei paikalle ole rajoituksia ja lähes kaikki kuviteltavat keräystavat sekä välineet ovat sallittuja. Keräyksen voi järjestää luokan oppilaiden huoltajien lukuun. 

Tarkemmin sanoen pienkeräyksen voi järjestää rekisteröity yhdistys tai rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön muodostama ryhmä, jonka jäsenistä vähintään yksi on täysivaltainen ja muut ovat täyttäneet 15 vuotta ja joilla kaikilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi järjestäjänä voi toimia muu laissa määrätty taho.

Rahankeräys saadaan järjestää pienkeräyksenä myös muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan tukemiseen eikä muiden kuin rahankeräyslaissa erikseen mainittujen oikeushenkilöiden varallisuuden kartuttamiseen.

PIenkeräys saa kerralla kestää enintään 3 kuukautta, ja niitä saa järjestää korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Yhden keräyksen tuotto saa olla enintään 10 000 euroa. Jos summa tulee täyteen. keräys on keskeytettävä.

Keräyksen aloittaminen vaatii maksullisen ilmoituksen poliisille vähintään viisi päivää ennen keräyksen aloittamista. 

Poliisille tulee tehdä keräyksen loputtua selvitys, ja myöhemmin, kun kaikki rahat ovat käytetty keräystarkoitukseen, pitää myös siitä ilmoittaa.

Rahankeräys luvalla

Rahankeräys luvalla on mahdollista rekisteröityneelle yleishyödylliselle yhdistykselle ja muutamalle muulle rahankeräyslakiin merkitylle taholle. Kun kyseessä on yhden koululuokan rahankeräys, pienkeräys tai rahankeräys tilaisuudessa ovat käytännöllisempiä ratkaisuja.

Rekisteröityneille vanhempainyhdistyksille rahankeräyslupa voidaan kyllä myöntää, sillä ne katsotaan lähes poikkeuksetta yleishyödyllisiksi.

Lupa myönnetään toistaiseksi, ja keräys voi olla vaikka jatkuvaa. Luvan anominen on maksullista kuten myös kahdesta vaaditusta vuosiraportista yhden käsittely poliisilla. Vuosiraportin käsittely maksaa 100 euroa vuonna 2021.

Luvalla rahaa saa kerätä yleishyödylliseen tarkoitukseen, myös koululuokan opiskelun edistämiseen.