Siirry suoraan sisältöön

Varainhankinta – kenelle ja miten?

Varainhankinta

Etsitkö tehokkaita tapoja kerätä varoja yhdistyksellesi, koululuokallesi, joukkueellesi tai urheiluseurallesi? Tässä blogipostauksessa jaamme parhaat vinkit ja tavat varainhankintaan, jotka auttavat saavuttamaan varainhankinta tavoitteenne.

Varainhankinta on olennainen osa yhdistyksen, seuran, urheilujoukkueen tai koululuokan toimintaa. Se on käytännöllinen ja usein välttämätön keino hankkia varoja toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Varainhankinnan avulla voidaan toteuttaa hankkeita ja aktiviteetteja, jotka ilman lisärahoitusta jäisivät vain haaveiksi. Tämä voi tarkoittaa kaikkea uusien välineiden hankinnasta ja kilpailumatkojen rahoittamisesta erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Nämä toimet eivät ainoastaan edistä yhteisön tavoitteiden saavuttamista, vaan myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tuovat iloa jäsenistön arkeen.

Varainhankinta tarjoaa mahdollisuuden luovaan ajatteluun ja yhteistyöhön. Se haastaa organisaatioita pohtimaan innovatiivisia tapoja varojen keräämiseen, olipa kyseessä sitten perinteinen leivonnaismyyjäiset, sponsoroitu kävelyhaaste tai vaikkapa virtuaalinen hyväntekeväisyystapahtuma. Lisäksi varainhankinta voi olla erinomainen tilaisuus tuoda esiin yhdistyksen tai seuran toimintaa ja tavoitteita laajemmalle yleisölle, mikä voi houkutella uusia jäseniä tai tukijoita.

Varainhankinnan merkitys yhdistyksille ja seuroille ulottuu kuitenkin pelkkää rahoituksen hankkimista pidemmälle. Se on tilaisuus jäsenistölle osallistua yhteisön toimintaan aktiivisesti ja tuntea, että he voivat vaikuttaa yhteisönsä menestykseen. Kun jäsenet osallistuvat varainhankintaan, he oppivat tärkeitä taitoja kuten projektinhallintaa, markkinointia ja myyntiä, jotka ovat hyödyllisiä niin yhdistyksen toiminnassa kuin henkilökohtaisessa elämässäkin.

Tehokas varainhankinta vaatii suunnitelmallisuutta ja sitoutumista. On tärkeää valita varainhankintamenetelmä, joka sopii parhaiten yhdistyksen, seuran tai ryhmän tavoitteisiin ja resursseihin. Tämä voi tarkoittaa uusien, luovien tapojen kokeilemista tai perinteisten, aikaa kestäneiden menetelmien hyödyntämistä. Riippumatta valitusta tavasta, onnistunut varainhankinta edellyttää yhteisön yhteistä ponnistelua ja innostusta kohti yhteistä tavoitetta.

Varainhankinnan prosessi tarjoaa myös ainutlaatuisen tilaisuuden yhdistyksen tai seuran jäsenille oppia arvokkaita taitoja, kuten tiimityöskentelyä, suunnittelua ja organisointia. Nämä taidot ovat hyödyllisiä paitsi varainhankinnassa, myös monissa muissa elämän osa-alueissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että varainhankinta on paljon enemmän kuin vain rahankeruuta. Se on mahdollisuus yhdistyksen, seuran, urheilujoukkueen tai koululuokan jäsenille kasvaa, oppia ja saavuttaa yhdessä tavoitteita, jotka tekevät yhteisöstä vahvemman ja yhtenäisemmän. Varainhankinta mahdollistaa hankintojen tekemisen ja tapahtumien järjestämisen, jotka tuovat lisäarvoa yhdistyksen tai seuran toimintaan ja sen jäsenten elämään.

Kuka voi tehdä varainhankintaa?

Varainhankintaa voivat tehdä rekisteröityneet yleishyödylliset yhdistykset sekä koululuokat. Yleishyödyllisten yhdistysten varainhankintaa ei tietyin ehdoin katsota elinkeinotoiminnan tuloksi, jolloin varainkeruun tuotot ovat verovapaita.

Yleishyödyllisiä yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheiluseurat, jotka toimivat yhteiseksi hyväksi eikä niiden toiminta kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin. Käytännössä suurin osa yhdistyksistä täyttävät nämä kriteerit, sillä niiden jäseniksi voi liittyä kuka vain. Koululuokkien varainkeruun tuotot ovat pääsääntöisesti aina verovapaita. Olemme käsitelleet varainhankinnan verotusta tässä artikkelissamme.

Miten varainhankintaa tehdään?

Perinteisesti varainhankintaa tehdään hyödykemyynnillä eli myymällä vessapaperia, saippuaa tai makeisia. Lisäksi talkootyöllä voidaan saada varoja seuran toimintaan.

Viime aikoina perinteinen varainkeruu on menettänyt suosiotaan, koska ihmiset ovat kiireisempiä kuin ennen ja harrastukseen liittyvät talkoot, leipomiset, ovelta ovelle vessapaperin myynti ja muut aktiviteetit nähdään rasitteena.

Monet yhdistysten jäsenet ovatkin valmiita maksamaan suurempaa jäsenmaksua välttääkseen työlään varainhankinnan, mutta kaikilla jäsenillä siihen ei ole mahdollisuutta, joten varainhankinnan uudistaminen ja mielekkääksi tekeminen on entistä tärkeämpää.

Uudet tavat syrjäyttävät vanhat menetelmät

Uusi suosittu tapa tehdä varainhankintaa on suositella tuotteita ryhmän varainhankintakaupan kautta. Varainhankkija.fi-palvelussa yhdistykset, urheilujoukkueet sekä koululuokat saavat oman, maksuttoman varainhankintakaupan tunnettuine brändituotteineen. Kaupan kautta tehdyistä tilauksista ryhmät saavat hyvän palkkion, joka on 5-25€ per tilaus tai 5-10% prosenttiosuus kumppaninen verkkokaupasta tehdystä tilauksesta.

Tukijoille tuotteiden hinnat alkavat ilmaisesta. Ryhmä saa ilmaisen tuotteen tilauksesta 5€!

Äänikirjojen ja muiden palveluiden ilmaisjaksoja tilaamalla yksi tukija voi tukea yhteensä 25 € edestä – hintaan 0€.

Varainhankintakaupan avulla vanhempien ei tarvitse enää osallistua yhteisiin talkoisiin tai myyjäisiin, vaan kukin voi myydä tuotteita netissä. Tuotteita ei tarvitse itse edes toimittaa, vaan Varainhankkija.fi-palvelu toimittaa ja rahastaa kaikki tuotteet joukkueen puolesta.

Voit luoda yhdistykset, urheilujoukkueet sekä koululuokat varainhankintasivun saman tästä napista.

Varainhankinnan kehittäminen: On tärkeää, että yhdistykset ja joukkueet pysyvät ajan hermolla ja kehittävät jatkuvasti varainhankintastrategioitaan. Tämä voi sisältää uusien digitaalisten alustojen kokeilua, markkinointikampanjoiden suunnittelua tai yhteistyön lisäämistä paikallisten yritysten kanssa. Lisäksi yhdistysten ja joukkueiden kannattaa kuunnella jäsentensä ja tukijoidensa palautetta ja ottaa se huomioon varainhankinnan suunnittelussa.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen: Varainhankinta voi olla myös loistava tapa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sitouttaa jäseniä ja tukijoita mukaan toimintaan. Esimerkiksi yhteiset varainhankintatapahtumat tai tempaukset voivat luoda positiivisia kokemuksia ja vahvistaa yhteisön henkeä.

Tulevaisuuden näkymät: Digitaalisten ratkaisujen merkitys varainhankinnassa todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Yhä useammat ihmiset tekevät ostoksia verkossa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia myös varainhankintatoiminnalle. Samalla on tärkeää muistaa perinteisten menetelmien merkitys ja löytää tasapaino eri lähestymistapojen välillä.

Näiden strategioiden avulla yhdistykset, seurat, urheilujoukkueet ja koululuokat voivat tehokkaasti ja kestävästi kerätä varoja toimintaansa ja edistää yhteistä hyvää yhteisössään.
Varainhankinta on olennainen osa yhdistysten, seurojen, urheilujoukkueiden ja koululuokkien toimintaa, ja sen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun tarvitaan taloudellista tukea toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisön jäsenten aktiivinen osallistuminen varainhankintaan vahvistaa sitoutumista ja yhteisöllisyyttä sekä edistää yhteistä päämäärää.

Tulevaisuuden varainhankinnassa nähdään todennäköisesti entistä enemmän innovaatioita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka tarjoavat yhdistyksille ja joukkueille uusia tapoja kerätä varoja ja sitouttaa tukijoita. Tämä edellyttää kuitenkin myös jatkuvaa kehittymistä ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kuluttajakäyttäytymiseen.

Lisäksi varainhankinnan avulla on mahdollista vahvistaa yhteisön näkyvyyttä ja brändiä sekä luoda positiivista vaikutusta yhteisöön. Hyvin suunnitellut varainhankintatapahtumat ja -kampanjat voivat herättää kiinnostusta ja tuoda positiivista huomiota yhteisön toimintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että varainhankinta on olennainen osa yhteisöjen toimintaa ja sen merkitys korostuu entisestään nykypäivänä. Jatkuva kehitys ja innovaatiot ovat avainasemassa varainhankinnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi tulevaisuudessa.