Varainhankinta – kenelle ja miten?

Varainhankinta

Varainhankinta on yhdistyksen, seuran, urheilujoukkueen tai koululuokan tapa hankkia varoja toimintaansa. Se mahdollistaa hankintojen tekemistä ja tapahtumien järjestämistä, joihin yhdistyksellä ja sen jäsenillä ei muuten olisi varaa.

Aktiivisen seuran ei tarvitse kerätä kaikkia varoja jäseniltään tai junioreiden vanhemmilta, joten rahaa saadaan toimintaan enemmän tekemällä varainhankintaa.

Kuka voi tehdä varainhankintaa?

Varainhankintaa voivat tehdä rekisteröityneet yleishyödylliset yhdistykset sekä koululuokat. Yleishyödyllisten yhdistysten varainhankintaa ei tietyin ehdoin katsota elinkeinotoiminnan tuloksi, jolloin varainkeruun tuotot ovat verovapaita.

Yleishyödyllisiä yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheiluseurat, jotka toimivat yhteiseksi hyväksi eikä niiden toiminta kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin. Käytännössä suurin osa yhdistyksistä täyttävät nämä kriteerit, sillä niiden jäseniksi voi liittyä kuka vain. Koululuokkien varainkeruun tuotot ovat pääsääntöisesti aina verovapaita. Olemme käsitelleet varainhankinnan verotusta tässä artikkelissamme.

Miten varainhankintaa tehdään?

Perinteisesti varainhankintaa tehdään hyödykemyynnillä eli myymällä vessapaperia, saippuaa tai makeisia. Lisäksi talkootyöllä voidaan saada varoja seuran toimintaan.

Viime aikoina perinteinen varainkeruu on menettänyt suosiotaan, koska ihmiset ovat kiireisempiä kuin ennen ja harrastukseen liittyvät talkoot, leipomiset, ovelta ovelle vessapaperin myynti ja muut aktiviteetit nähdään rasitteena.

Monet yhdistysten jäsenet ovatkin valmiita maksamaan suurempaa jäsenmaksua välttääkseen työlään varainhankinnan, mutta kaikilla jäsenillä siihen ei ole mahdollisuutta, joten varainhankinnan uudistaminen ja mielekkääksi tekeminen on entistä tärkeämpää.

Uudet tavat syrjäyttävät vanhat menetelmät

Uusi suosittu tapa tehdä varainhankintaa on myydä tuotteita verkkokaupan kautta. Varainhankkija.fi-palvelussa yhdistykset, urheilujoukkueet sekä koululuokat saavat oman, maksuttoman varainhankintakaupan tunnettuine brändituotteineen. Kaupan kautta tehdyistä tilauksista ryhmät saavat palkkion, joka on 5-25€ per tilaus.

Tukijoille tuotteiden hinnat alkavat ilmaisesta. Ryhmä saa ilmaisen tuotteen tilauksesta 5-7€!

Äänikirjojen ja muiden palveluiden ilmaisjaksoja tilaamalla yksi tukija voi tukea yhteensä 25 euron edestä – hintaan 0€.

Varainhankintakaupan avulla vanhempien ei tarvitse enää osallistua yhteisiin talkoisiin tai myyjäisiin, vaan kukin voi myydä tuotteita netissä. Tuotteita ei tarvitse itse edes toimittaa, vaan Varainhankkija.fi-palvelu toimittaa ja rahastaa kaikki tuotteet joukkueen puolesta.

Luo oma varainhankintasivunne saman tien syöttämällä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään.

Varainhankinnan kehittäminen: On tärkeää, että yhdistykset ja joukkueet pysyvät ajan hermolla ja kehittävät jatkuvasti varainhankintastrategioitaan. Tämä voi sisältää uusien digitaalisten alustojen kokeilua, markkinointikampanjoiden suunnittelua tai yhteistyön lisäämistä paikallisten yritysten kanssa. Lisäksi yhdistysten ja joukkueiden kannattaa kuunnella jäsentensä ja tukijoidensa palautetta ja ottaa se huomioon varainhankinnan suunnittelussa.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen: Varainhankinta voi olla myös loistava tapa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sitouttaa jäseniä ja tukijoita mukaan toimintaan. Esimerkiksi yhteiset varainhankintatapahtumat tai tempaukset voivat luoda positiivisia kokemuksia ja vahvistaa yhteisön henkeä.

Tulevaisuuden näkymät: Digitaalisten ratkaisujen merkitys varainhankinnassa todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Yhä useammat ihmiset tekevät ostoksia verkossa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia myös varainhankintatoiminnalle. Samalla on tärkeää muistaa perinteisten menetelmien merkitys ja löytää tasapaino eri lähestymistapojen välillä.

Näiden strategioiden avulla yhdistykset, seurat, urheilujoukkueet ja koululuokat voivat tehokkaasti ja kestävästi kerätä varoja toimintaansa ja edistää yhteistä hyvää yhteisössään.
Varainhankinta on olennainen osa yhdistysten, seurojen, urheilujoukkueiden ja koululuokkien toimintaa, ja sen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun tarvitaan taloudellista tukea toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisön jäsenten aktiivinen osallistuminen varainhankintaan vahvistaa sitoutumista ja yhteisöllisyyttä sekä edistää yhteistä päämäärää.

Tulevaisuuden varainhankinnassa nähdään todennäköisesti entistä enemmän innovaatioita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka tarjoavat yhdistyksille ja joukkueille uusia tapoja kerätä varoja ja sitouttaa tukijoita. Tämä edellyttää kuitenkin myös jatkuvaa kehittymistä ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kuluttajakäyttäytymiseen.

Lisäksi varainhankinnan avulla on mahdollista vahvistaa yhteisön näkyvyyttä ja brändiä sekä luoda positiivista vaikutusta yhteisöön. Hyvin suunnitellut varainhankintatapahtumat ja -kampanjat voivat herättää kiinnostusta ja tuoda positiivista huomiota yhteisön toimintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että varainhankinta on olennainen osa yhteisöjen toimintaa ja sen merkitys korostuu entisestään nykypäivänä. Jatkuva kehitys ja innovaatiot ovat avainasemassa varainhankinnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi tulevaisuudessa.


Täytä sähköpostiosoitteesi, niin saat oman varainhankintakaupan kokeiltavaksi:

Kokeilukauppa toistaiseksi pois käytöstä