Siirry suoraan sisältöön

Miten varainhankinnan palkkiot huomioidaan urheiluseuran ja yhdistyksen verotuksessa?

Miten varainhankinnan palkkiot huomioidaan urheiluseuran ja yhdistyksen verotuksessa?

Yhdistysten verotus yleisesti

Yhdistyksiä ja urheiluseuroja koskee seuraava verottajan ohjeistus: Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille. Ohjeessa käsitellään yhteisöjen, kuten yhdistysten ja säätiöiden, yleishyödyllisyyden ja tulojen veronalaisuuden arviointia tuloverotuksessa.

Yleishyödyllisen yhdistyksen varainhankinnasta saamia tuloja ei tietyissä tapauksissa katsota elinkeinotoiminnan tuloksi. Tällaista toimintaa on ollut perinteinen pienimuotoinen hyödykemyynti, kuten keksien, sukkien ja muiden kulutustarvikkeiden myynti.

Varainhankkija-palkkioiden verotus

Aiemmin linkitetyssä verottajan ohjeistuksessa on kappale 2.5.4 Tukisopimukset. Varainhankkija.fi-palvelun ja yhdistyksen välinen sopimus voidaan katsoa kuuluvan tämän kappaleen käsittelemiin Tukisopimuksiin.

Ohjeistuksessa kerrotaan seuraavasti:

”Yleishyödylliset yhteisöt solmivat usein erilaisia tukisopimuksia, joissa esimerkiksi tietyllä kanta-asiakaskortilla asioidessa voi ohjata varoja haluamansa yhteisön toiminnan tukemiseen. Tukisopimuksia on toteutettu myös siten, että yksittäisen ostoksen yhteydessä on tuotteen tai palvelun ostaja voinut valita tuettavan kohteen.

Tukisopimuksille on luonteenomaista, että yksittäinen yleishyödyllinen yhteisö ei sitoudu tuottamaan mitään palvelua kenellekään. Yhteisö saa halutessaan tiedottaa sopimuksen olemassaolosta tai olla tiedottamatta. Yhteisö voi joissakin tapauksissa saada tukisopimuksista tuloa, vaikka ei ole tiedottanut asiasta lainkaan. Tällaisesta tukisopimuksesta saatu tulo ei ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tuloa.”

Sekä ohjeessa annettu esimerkki Tukisopimuksesta:

”Urheiluseura on solminut kauppaketjun kanssa sopimuksen, jonka mukaan seura voi saada ketjussa tehdyistä ostoksista tietyn summan tukea toimintaansa. Tuen saa kun ketjun kanta-asiakkaat rekisteröivät seuran nimen kanta-asiakastietoihinsa. Seuralta ei edellytetä erityistä markkinointia vaan seura mainitsee yhteistyösopimuksesta vain internet-sivuillaan sekä muissa omissa toimintaan liittyvissä julkaisuissa. Tukisopimuksen perusteella saatu tulo on seuran verovapaata tuloa.”

Ylläolevan esimerkin mukaisesti katsomme Varainhankkija.fi-palvelun sisältyvän ohjeistuksessa esiteltyyn Tukisopimukseen. Yhdistykset ja urheiluseurat markkinoivat palvelussa tuotteita, joiden myyjänä loppuasiakkaalle on aina Varainhankkija.fi-palvelu tai sen yhteistyökumppanit – ei itse yhdistys tai urheiluseura. Verottajan mukaan esimerkissä mainittu kauppaketju voi myös olla verkkokauppa (kuten Varainhankkija.fi). Lisäksi yhdistykset ja urheiluseurat saavat mainita tukisopimuksesta omilla internet-sivuillaan. Nämä internet-sivut sisältävät myös yhdistyksen ja urheiluseuran sosiaalisen median kanavat kuten Facebookin ja Instagramin. Näin ollen yhdistykset ja urheiluseurat ovat vapaita kertomaan Tukisopimuksen sisältävistä tuotteista sosiaalisessa mediassa.

Yleisesti tukisopimuksesta

Tukisopimuksen luonteeseen kuuluu, ettei tukisopimuksessa edellytetä erillistä markkinointia, vaan tukisopimuksesta mainitaan yhdistyksen ja urheiluseuran omissa kanavissa. Mikäli tukisopimusta ja tuotteita markkinoidaan esimerkiksi siihen erikseen palkatun henkilöstön voimin tai maksullisissa kanavissa, voi verottaja nähdä tällainen toiminnan yhdistyksen ja urheiluseuran elinkeinotoiminnan tulona.

Verottaja tekee yhdistysten ja urheiluseurojen tulojen veronalaisuuden arvioinnin aina kokonaisarviointina eikä Varainhankkija.fi-palvelu/Netmart Oy vastaa asiakkaidensa mahdollisista veroseuraamuksista.

Yhteenveto

  1. Katsomme Varainhankkija.fi-palvelun palkkiot kuuluvan verottajan Tukisopimuksen piiriin.
  2. Yleishyödyllisen yhdistyksen ja urheiluseuran tukisopimuksen perusteella saatu tulo on seuran verovapaata tuloa.
  3. Tukisopimuksesta saa mainita yhdistyksen ja urheiluseuran omilla internet-sivuilla kuten Facebook- ja Instagram-sivulla.

Mikä on Varainhankkija.fi?

Varainhankkija.fi on yhdistysten, urheiluseurojen ja koululuokkien sähköinen varainhankintapalvelu. Palvelussa ryhmät markkinoivat erilaisia tarjoamiamme tuotteita, joiden markkinoinnnista heille tilitetään palkkio provisioperusteisesti. Nyt voitte tienata varat tekemällä vaikka somepostauksia!

Varainhankkija.fi video

LISÄTIETOA VARAINHANKINNASTA