Yhdistyksen varainhankinta – vinkkejä

yhdistyksen varainhankinta

Aktiivisen yhdistyksen ei tarvitse kerätä kaikkia varoja jäsenmaksuilla. Yhdistys voi seuraavassa kappaleessa esitellyin edellytyksin saada verottomia tuottoja muun muassa:

 • Myyjäisillä tai kirpputoreilla
 • Arpajaisilla
  Lisätietoa tarvituista tavara-arpajaisluvista
 • Koulutus- tai tapahtumamaksuilla
  Näitä voi järjestää vaikka paikallisten yrittäjien tai muiden yhdistysten tai kattojärjestöjen kanssa.
 • Talkootyöllä
 • Ilmaisen sähköisen varainhankintapalvelun avulla
  Palvelu välittää yhdistykselle kaikille tuttujen brändien digituotteita myytäväksi etuhintaan. 
  Varojen hankinta tapahtuu jakamalla linkki tuote-etuihin yhdistyksen verkostoissa kuten somekanavissa, joten varainhankintakampanjan pystyy hoitamaan vaikka yksi ihminen. Myös muut yhdistyksen jäsenet voivat vapaaehtoisesti tuoda tuotteita esille verkostolleen, samalla tavalla kuin hyödykemyynnissä.
 • Tukisopimuksella paikallisen yrittäjän kanssa
  Esimerkiksi sellaisella, jossa osan tuotealennuksesta saavat jäsenet ja osan yhdistys.
 • Sponsoreiden avulla tai lahjoituksina
 • Vastikkeettomalla rahankeräyksellä
  Pienkeräys on uusi helpompi tapa järjestää rahankeräys. Katso lisätietoa rahankeräyksistä tästä.
 • Merkkien, korttien tai viirien myynnillä
  Myös vastaavien tuotteiden myynti onnistuu verottomasti.
 • Jäsenlehtimyynnillä
  tai muiden toimintaa palvelevien julkaisuiden myynnillä.

Voiko yhdistyksesi tehdä varainhankintaa verottomasti?

Yhdistyksen pitää olla rekisteröity ja tuloverolain pykälän 22 määritelmän mukaisesti yleishyödyllinen voidakseen tehdä verotonta varainhankintaa.

Yleishyödyllisiä yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheiluseurat, jotka toimivat yhteiseksi hyväksi eikä niiden toiminta kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin. Käytännössä suurin osa yhdistyksistä täyttää nämä kriteerit, sillä niiden jäseniksi voi liittyä kuka vain. 

Viime veropäätöksestä näkee, onko toiminta määritelty yleishyödylliseksi. Yhdistyksen toimintaa muutettaessa on mahdollista, että laissa määritellyt yleishyödyllisen toiminnan vaatimukset eivät enää täyty.

Edes yleishyödyllisen yhdistyksen varainhankinta ei ilman erityislupaa voi olla yhteisöverosta vapaata, jos verottaja arvioi sen elinkeinotoiminnaksi. Arvio tehdään jokaisesta varainhankintakeinosta erikseen.

Verottajan päätökseen toiminnan luonteesta vaikuttaa muun muassa se, kilpaileeko yhdistyksen varainhankintatoiminta yritysten kanssa, onko se pienimuotoista ja vaatiko toiminta erityistä ammattitaitoa. 

Verottajan varainhankintaan liittyvät ohjeet kannattaa tutkia huolellisesti. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä asiasta suoraan verottajalta. Arvioita yhdistyksen toiminnasta ja varainhankinnasta voi kysyä yhdistysrekisteriin merkitty yhteyshenkilö tai hänen suomi.fi-palvelun kautta valtuuttamansa yhdistyksen jäsen. 

Veronhuojennus erityisluvalla yleishyödyllisen yhdistyksen varainhankintaan

Yhdistyksen varainhankintaa voi tehdä myös elinkeinotoiminnalla. Elinkeinotoiminnan tuotoista pitää maksaa yhteisön tuloveroa 20 prosenttia.

Erityisluvalla yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavat yleishyödylliset yhdistykset voivat saada elinkeinotoimintansa vapaututeksi yhteisön tuloverosta kokonaan tai joiltain osin. 

Luvan voi saada enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ohjeet hakuun löytyvät vero.fi sivuilta. Hakemus on maksullinen.

Veronhuojennuksen aiemmin saaneet yhdistykset ovat näkyvillä verottajan sivuilla.

Elinkeinotoiminnan liikevaihdon ylittäessä 15 000 euroa tilikaudessa, pitää maksaa arvonlisäveroa. Uusi 15 000 euron raja koskee niitä tilikausia, jotka alkavat 1.1.2021 tai myöhemmin.

Kuitenkin, jos yhdistys on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, se on arvonlisäverovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta.


Täytä sähköpostiosoitteesi, niin saat oman varainhankintakaupan kokeiltavaksi:

Kokeilukauppa toistaiseksi pois käytöstä