Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen varainhankinta – vinkkejä

yhdistyksen varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta on tärkeä osa toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä. Vaikka jäsenmaksut ovat perinteinen tulonlähde, ne eivät usein riitä kattamaan kaikkia kuluja tai rahoittamaan uusia hankkeita. Onneksi on olemassa monia muita tapoja kerätä varoja verovapaasti, mikä voi merkittävästi parantaa yhdistyksen taloudellista tilannetta. Tässä oppaassa tutkimme erilaisia verovapaita varainhankintakeinoja, joita yhdistys voi hyödyntää jäsenmaksujen lisäksi.

Yhdistys voi seuraavassa kappaleessa esitellyin edellytyksin saada verottomia tuottoja muun muassa:

 • Myyjäisillä tai kirpputoreilla
  Perinteiset myyjäiset ja kirpputorit ovat suosittu tapa kerätä varoja. Ne tarjoavat mahdollisuuden myydä lahjoitettuja tai itse valmistettuja tuotteita.
 • Arpajaisilla
  Arpajaiset ja bingot voivat tuoda merkittävästi tuloja. Muista tarkistaa tarvittavat luvat ja säädökset.
  Lisätietoa tarvituista tavara-arpajaisluvista
 • Koulutus- tai tapahtumamaksuilla
  Järjestä koulutuksia tai tapahtumia, joista voi periä osallistumismaksun. Yhteistyö paikallisten yritysten tai muiden yhdistysten kanssa voi lisätä tapahtuman vetovoimaa.
 • Talkootyöllä
  Talkootyö on perinteinen tapa kerätä varoja, mutta se toimii edelleen. Olipa kyseessä sitten lehtien haravointi, autopesu tai muu palvelu, talkootyöllä voidaan kerätä rahaa ja samalla tarjota arvokkaita palveluja yhteisölle. Lisäksi se opettaa nuorille työntekon arvostusta ja yhteistyön merkitystä.
 • Ilmaisen sähköisen varainhankintapalvelun avulla
  Teknologia tarjoaa nykyään ihmeellisiä mahdollisuuksia, ja on olemassa palveluita, jotka on suunniteltu auttamaan yhdistyksen varainhankinnassa. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi verkkokauppoja, joista ostosten teosta tietty prosenttiosuus lahjoitetaan suoraan teidän yhdistyksen kassaan. Tämä on hyvä tapa saada tukiakin myös niiltä, jotka eivät välttämättä asu lähellä.

  Hyvä esimerkki tällaisesta palvelusta on varainhankkija.fi-palvelu, jonka tarjoaa useiden eri yritysten verkossa myytäviä tuotteita suositeltavaksi. Suositeltavat tuotteet ovat tunnettuja verkosta hankittavia palveluja tai tunnettuja verkokauppoja, jotka tarvoavat useiden tuhansien tuotteiden valikoiman yhdistyksen varainhankintaan. Näiden tunnettujen tuotteiden suosittelusta yhdistys saa hyvän tuoton. Yhdistyksen varainhankinta tapahtuu jakamalla linkkiä yhdistyksen omalle personoidulle varainhankintasivulle. Yhdistys ja sen jäsenet voivat vapaaehtoisesti tuoda tuotteita esille verkostolleen, samaan tapaan kuin hyödykemyynnissä. Tutustu ja aloita ilmainen varainhankinta jo tänään!
 • Yhteistyö yritysten Kanssa
  Etsi sponsoreita tai tee tukisopimuksia yritysten kanssa. Yritykset voivat tarjota taloudellista tukea tai lahjoittaa tuotteitaan myytäväksi.
 • Vastikkeettomalla rahankeräyksellä
  Vastikkeeton rahankeräys tarkoittaa, että ihmiset lahjoittavat rahaa yhdistykselle ilman, että he saavat mitään vastineeksi. Tämä on perinteinen tapa kerätä varoja, ja se voi olla erittäin tehokas, kun viesti on selkeä ja koskettava. Nykyään vastikkeettoman rahankeräyksen voi toteuttaa myös digitaalisesti, esimerkiksi luomalla kampanjasivun verkossa, jossa kerrotaan yhdistyksen tavoitteista ja missä rahoja aiotaan käyttää. Tämän avulla ihmiset voivat helposti lahjoittaa varoja suoraan verkossa.

  Pienkeräys on suhteellisen uusi käsite, joka mahdollistaa yksinkertaisemman tavan järjestää rahankeräyksiä. Pienkeräykset ovat yleensä vähäisiä rahankeräyksiä, joihin ei tarvita poliisin myöntämää lupaa, mutta niistä on ilmoitettava etukäteen paikalliselle poliisilaitokselle tietyissä maissa tai alueilla. Pienkeräyksen avulla yhdistykset voivat kerätä varoja tiettyyn, rajattuun tarkoitukseen, ja se tarjoaa joustavan tavan tukea yhdistyksen toimintaa. Katso lisätietoa rahankeräyksistä tästä.
 • Merkkien, korttien tai viirien myynnillä
  Merkkien, korttien tai viirien myynti on toinen perinteinen varainhankintakeino. Nämä tuotteet ovat usein suhteellisen edullisia valmistaa, mutta niitä myymällä voi kerätä merkittäviä summia rahaa, varsinkin jos tuotteet liittyvät johonkin ajankohtaiseen teemaan tai tapahtumaan. Myös vastaavien tuotteiden myynti onnistuu verottomasti, kunhan toiminta täyttää yleishyödyllisen toiminnan ehdot ja tuotto käytetään yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Myös vastaavien tuotteiden myynti onnistuu verottomasti.
 • Jäsenlehtimyynnillä
  Jäsenlehtien ja muiden toimintaa palvelevien julkaisujen myynti on yksi tapa tukea yhdistyksen toimintaa taloudellisesti. Nämä julkaisut voivat tarjota sekä informatiivista että viihdyttävää sisältöä, ja niiden myynnistä saatavat tuotot voivat olla merkittävä tulonlähde. Lisäksi, kun julkaisut liittyvät suoraan yhdistyksen toimintaan, niiden myynti on mahdollista toteuttaa verovapaasti. Tämä varainhankintamuoto edellyttää kuitenkin, että julkaisujen sisältö tukee yhdistyksen yleishyödyllisiä tavoitteita ja että ne ovat osa yhdistyksen säännöllistä toimintaa.

Näiden varainhankintakeinojen avulla yhdistykset voivat monipuolistaa tulojaan ja tukea toimintaansa taloudellisesti. On tärkeää muistaa, että kaikki varainhankintaan liittyvät toiminnot tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön ja mahdollisten verotusta koskevien säännösten

Voiko yhdistyksesi tehdä varainhankintaa verottomasti?

Yhdistyksen pitää olla rekisteröity ja tuloverolain pykälän 22 määritelmän mukaisesti yleishyödyllinen voidakseen tehdä verotonta varainhankintaa.

Yleishyödyllisiä yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheiluseurat, jotka toimivat yhteiseksi hyväksi eikä niiden toiminta kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin. Käytännössä suurin osa yhdistyksistä täyttää nämä kriteerit, sillä niiden jäseniksi voi liittyä kuka vain. 

Viime veropäätöksestä näkee, onko toiminta määritelty yleishyödylliseksi. Yhdistyksen toimintaa muutettaessa on mahdollista, että laissa määritellyt yleishyödyllisen toiminnan vaatimukset eivät enää täyty.

Edes yleishyödyllisen yhdistyksen varainhankinta ei ilman erityislupaa voi olla yhteisöverosta vapaata, jos verottaja arvioi sen elinkeinotoiminnaksi. Arvio tehdään jokaisesta varainhankintakeinosta erikseen.

Verottajan päätökseen toiminnan luonteesta vaikuttaa muun muassa se, kilpaileeko yhdistyksen varainhankintatoiminta yritysten kanssa, onko se pienimuotoista ja vaatiko toiminta erityistä ammattitaitoa. 

Verottajan varainhankintaan liittyvät ohjeet kannattaa tutkia huolellisesti. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä asiasta suoraan verottajalta. Arvioita yhdistyksen toiminnasta ja varainhankinnasta voi kysyä yhdistysrekisteriin merkitty yhteyshenkilö tai hänen suomi.fi-palvelun kautta valtuuttamansa yhdistyksen jäsen. 

Veronhuojennus erityisluvalla yleishyödyllisen yhdistyksen varainhankintaan

Yhdistyksen varainhankintaa voi tehdä myös elinkeinotoiminnalla. Elinkeinotoiminnan tuotoista pitää maksaa yhteisön tuloveroa 20 prosenttia.

Erityisluvalla yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavat yleishyödylliset yhdistykset voivat saada elinkeinotoimintansa vapaututeksi yhteisön tuloverosta kokonaan tai joiltain osin. 

Luvan voi saada enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ohjeet hakuun löytyvät vero.fi sivuilta. Hakemus on maksullinen.

Veronhuojennuksen aiemmin saaneet yhdistykset ovat näkyvillä verottajan sivuilla.

Elinkeinotoiminnan liikevaihdon ylittäessä 15 000 euroa tilikaudessa, pitää maksaa arvonlisäveroa. Uusi 15 000 euron raja koskee niitä tilikausia, jotka alkavat 1.1.2021 tai myöhemmin.

Kuitenkin, jos yhdistys on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, se on arvonlisäverovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta.