Siirry suoraan sisältöön

Varainhankinta koululuokille

varainhankinta koululuokille


Varainhankinta koululuokille aloitetaan sopimalla yhdessä sen yksityiskohdista, mieluiten heti, kun retki on päätetty tehdä. 

Suunnitteluvaiheessa kannattaa varainkeruun tavoitteeksi ottaa arvioitua tarvetta suurempi summa, sillä mahdollinen ylijäänyt raha on helppo käyttää myöhemmin luokan yhteiseen toimintaan. 

Rahallisen tavoitteen etu on, että ryhmän sitoutuneisuus tehtävään paranee, kun kaikilla on tiedossa, mitä tarkalleen yritetään saavuttaa. Se motivoi ja kannustaa parempaan tulokseen.

Varainhankinnasta on sovittava hyvissä ajoin, sillä opettajalla on velvollisuus tehdä hyväksymistään retkistä ajoissa varainhankintasuunnitelman sisältävä ohjelma. Perusopetusjohtaja on hyväksyy sen osaksi vuosisuunnitelmaa. Hyväksynnän jälkeen esimerkiksi vakuutukset astuvat voimaan. 

Jos vessapaperin tai keksien myynti ei houkuta, erittäin hyvä vaihtoehto niille on Varainhankkija.fi -palvelu, jonka avulla vanhemmat ja lapset voivat kerätä rahaa vaivattomasti.

Palvelussa varainhankinta koululuokille tapahtuu jakamalla fyysisen tuotteen sijaan pelkästään linkkiä etuihin suosituista digitaalisista tuotteista, joista moni on tukijalle jopa ilmainen. Tilaamalla kätevästi netistä voi samalla tukea luokan tavoitetta rahallisesti. 

Yksi henkilö voi tukea luokkaa täysin ilmaiseksi jopa 24€ edestä!

Lisäksi valikoimassa on muita etuja ja säästömahdollisuuksia. Yhden tuotteen tai palvelun tilauksesta luokka saa 5-30 euroa.

Tuotot tilauksista maksetaan luokan tilille kerran kuussa, joten edes rahaliikenteen hoitamiseen ei mene aikaa tai vaivaa.

Koululuokan varainhankinnasta sopiminen vaihe vaiheelta 

Varainhankinnasta koululuokille sovitaan vanhempainillassa tai muun kokoontumisen yhteydessä. Samalla tehdään sopimus, joka yleensä on pöytäkirja. 

Kerättyjen varojen käytöstä on hyvä sopia etukäteen kirjallisesti, sillä tällä tavoin voidaan estää käyttöön mahdollisesti liittyvät erimielisyydet. Tilin avaamisesta luokalle on kätevää sopia samalla. Pöytäkirja tarvitaan mukaan pankkiin, kun tili avataan. 

Pankkitili kannattaa avata, koska rahaliikennettä on sen kautta helppo seurata, ja rahat ovat tilillä hyvässä tallessa. Pankeista voi etukäteen kysyä niiden tarkemmista käytännöistä koululuokan tilin avaamisessa.

Pöytäkirjaan merkitään: 

1. Vastuuhenkilön ja varavastuuhenkilön nimet

2. Kuinka jatkossa tehtävät päätökset sovitaan

3. Koululuokan tilin yksityiskohdat:

– Tilin avaaja
– Tilin tarkoitus
– Tilin nimi, nimelle voi olla jotain rajoituksia asetettu, esimerkiksi kunnan tai koulun nimen käyttö
– Tilin käyttöön oikeutetut henkilöt. Käyttöön oikeutettuja henkilöitä pitää olla vähintään kaksi, mielellään kolme.
– Tiliin liitettävät palvelut ja oikeudet kuten muutos- ja lopetusoikeudet sekä mahdolliset oikeudet käyttää tiliä yksin.
– Arvio tulevasta maksuliikenteestä

4. Varainhankinnan ja varojen käytön pelisäännöt:

– miten varainhankinta toteutetaan
– miten ylijääneet rahat käytetään
– mitä tapahtuu, jos luokalle tulee uusi oppilas tai oppilaita
– mitä tehdään, jos varoja ei saada koottua tarpeeksi
– mitä tapahtuu, jos oppilas vaihtaa koulua
– valvojiksi ryhtyvien huoltajien matkakulujen hoitaminen

Pöytäkirjaan tulevat myös kaikkien paikalla olleiden nimet, allekirjoitukset sekä aika ja paikka. 

Tilin käyttöön oikeutetut henkilöt on hyvä ilmoittaa kunnan kirjanpitoon. Tällä tavoin voi ehkäistä tahallisia väärinkäytöksiä ja puuttua niihin. Kunta vie asian oikeuteen, jos väärinkäytös tapahtuu.

Tilin avaamista sellaisen henkilön nimiin, joka saa harkinnanvaraisia etuuksia tai jolla on riski varojen ulosmittauksesta, kannattaa miettiä kahdesti, sillä esimerkiksi Kela tai ulosottoviranomainen voi arvioida yhdessä kerätyt rahat tilinomistajan henkilökohtaisiksi varoiksi.

Tilin voi avata myös koko luokan nimiin, mutta se on usein huomattavasti mutkikkaampaa.

Jos tilin avaa rekisteröity yhdistys, avaus käy myös yhdistyksen nimissä. Pankkiin tarvitaan silloin mukaan pöytäkirjan lisäksi kaupparekisteriote.

Rahastonhoitajan on hyvä kertoa luokan tilitilanteista vanhempien kokoontumisissa. Näin huoltajat pysyvät ajan tasalla rahatilanteesta, ja varojen keruun tarpeesta on helpompi keskustella.

Usein myös yksittäisten varainhankintakeinojen yhteyshenkilöistä ja muista käytännöistä kannattaa sopia kirjallisesti erikseen.

Myyjäisistä tai muista varainhankintakeinoista saatujen rahojen tilityksestä on vastuussa tapahtumaan valittu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö antaa rahastonhoitajalle listan myynneistä sekä odotettavien tilitysten kuitit. Huoltajat siirtävät keräämänsä rahat suoraan luokan tilille. Tarvittaessa voidaan sopia, että käteistä saa antaa rahastonhoitajalle. Rahastonhoitaja tarkastaa, että tilitykset tapahtuvat tapahtuman vastuuhenkilön antaman listan mukaan.

Huoltajista voidaan valita vielä tilintarkastajat.

Varainhankinta koululuokille – keinot ja vinkit

Varainhankinta koululuokille on tarkoitus tehdä niin, että oppilaita osallistetaan siihen. Varainkeruusta vastaavan pitää aina pyytää huoltajilta kirjallista suostumusta alle 15-vuotiaan lapsen osallistumisesta myyntityöhön, jos myynnissä on yrityksen valmistamia tuotteita. 

Myyntitilanteessa kerrottavia asioita on hyvä käydä läpi yhdessä.

Tärkeitä kysymyksiä ovat, mitä kerätyillä varoilla edistetään ja mitkä ovat edistettävän asian edut,. Kun kyseessä on varainhankinta koululuokille, edistetään lasten opiskelua. Sen edut lapsille ovat tarkennuksia syylle tukea. Ihmiset haluavat tukea esimerkiksi lasten arvokkaita, jaettuja elämyksiä ja oppimiskokemuksia kodin ja koulun ulkopuolella sekä rohkaista näin lapsia luottamaan itseensä ja kykyihinsä.

Myös tuotteen edut ja syyt niiden takana on hyvä tuoda esiin, esimerkiksi syyt sille, miksi myytävä tuote on asiakkaalle käytännöllinen, viihdyttävä tai ympäristöystävällinen.

Lasten ja nuorten osallistuessa myyntiin, tilanteessa mainittavia asioita käydään läpi heidän kanssaan: keitä olemme, mitä myymme ja mitä varten myymme.

Varainkeruuseen mahdollisesti liittyvillä matkoilla on vanhempien järjestettävä lapsille asianmukainen valvonta ja kuljetukset. Matkoja varten kannattaa vanhempien tehdä myös yhteinen saatekirje myyntityön avuksi. Sillä voidaan helpottaa myyntityötä ja myös ehkäistä väärinkäytöksiä.

Varainhankinta koululuokille voidaan tehdä useilla eri keinoilla, muun muassa:

 • Myyjäisillä tai kirpputoreilla
 • Maksuilla luokan tilille
  Huoltajat voivat maksaa vapaaehtoisesti jonkin sovitun summan luokan tilille, esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain
 • Arpajaisilla
  Koululuokka voi järjestää pien- tai miniatyyriarpajaisia tavara-arpajaisina ilman poliisilta anottavaa lupaa. Jos tuotto jää alle 3333,33 euron, arpajaisveroa ei tarvitse maksaa.
 • Tapahtumamaksuilla
 • Talkootyöllä
 • Ilmaisen sähköisen varainhankintapalvelun avulla

  Palvelu välittää useiden eri yritysten digituotteita myytäväksi etuhintaan ja luokalle hyvillä tuotoilla. Ilmaiseksi voi palvelun kautta tukea 24€ edestä!

  Varainhankinta koululuokille tapahtuu jakamalla linkki omalle, personoidulle tuotesivulle. Vanhemmat ja oppilaat voivat vapaaehtoisesti tuoda tuotteita esille verkostolleen, samaan tapaan kuin hyödykemyynnissä.
 • Sponsoreiden avulla
 • Menemällä yleisöksi tai avustajaksi tv-ohjelmiin
  Tuotantoyhtiöihin kannattaa ottaa itse yhteyttä.
 • Vastikkeettomalla rahankeräyksellä
  Katso lisätietoa luokan järjestämästä rahankeräyksestä tästä artikkelista.

Katso vielä lisää ideoita siihen, miten voidaan toteuttaa varainhankinta koululuokille tästä.