Siirry suoraan sisältöön

Varainhankinta ideoita ja vinkkejä

varainhankinta ideoita


On monia tapoja toteuttaa varainhankinta. Ideoita ja vinkkejä löydät tästä artikkelista yhdistyksille, seuroille, joukkueille ja koululuokille.

Varainhankinta ideoita


1. VARAINHANKINTATUOTTEIDEN MYYNTI

Tehkää omat tuotteet

Itse tehtynä toiminta-ajatukseen tiiviisti liittyvät persoonalliset tuotteet ovat usein hyvä ratkaisu.

Ostakaa varainkeruutuotteita myyntiin

Riski, myynnin helppous ja nähtävä vaiva vaikuttavat sopivan tuotteen valintaan.

2. ILMAINEN SÄHKÖINEN VARAINHANKINTAPALVELU – VARAINHANKKIJA.FI

Jos etsit vaivattomia ideoita varainhankintaan, Varainhankkija.fi-palvelu on löytö, jota ei kannata ohittaa. Jopa yksi ihminen pystyy tekemään koko kampanjan, helposti.

Palvelun kautta kannattaja voi tukea ryhmääsi rahallisesti yhteensä 25 euron edestä tilaamalla ilmaisia suoratoistopalvelujen tai äänikirjojen kokeilujaksoja, joista tuki on 5€ kappaleelta. Rahaa voi siis käytännössä lahjoittaa ryhmällesi ja saada siitä vielä vastikkeeksi mielenkiintoista sisältöä!

Lisäksi palvelusta löytyy paljon muita huokuttelevia tarjouksia ja säästömahdollisuuksia ja valikoima laajenee jatkuvasti. Ryhmän palkkiot tilauksista ovat 5-25€ kappaleelta. Palvelussa on tarjolla myös tunnettuja verkkokauppoja, jotka tarjoavat prosentti osuuden tukijan ostoksesta ryhmälle.

Varojen keruu tapahtuu pelkästään linkin jakamisella ryhmäsi eri kanavissa, esimerkiksi nettisivuilla, somessa ja tilaisuuksissa. Suosittelua voi tehdä myös jakamalla linkkiä lähipiirille, kuten muussakin tuotemyynissä.

Kaikki muu on järjestetty puolestasi valmiiksi. Tuotteita ei tarvitse kuljettaa tai käsitellä ollenkaan ja kerätyt varat tulevat automaattisesti tilille kuukausittain. Myynnin edistymistä voit seurata kätevästi hallintasivuilta.

Palveluun kirjautumalla saa oman varainhankintasivun tunnettuine brändituotteineen, helposti ja ilmaiseksi. Varainhankinnan voit aloittaa kirjautumisen jälkeen milloin tahansa haluat.

Tutustu tarkemmin ja aloita ilmainen varainhankinta jo tänään!

3. TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Perinteisimpiä ideoita varainhankintaan ovat myyjäiset. 

Muita tapahtumaideoita varainhankintaan:

 • Leikkimieliset kilpailut, vaikkapa pussijuoksu, geokätkeily, avantohaaste tai lip sync -kisa
 • Hyväntekeväisyyshuutokauppa
 • Tukikonsertti
 • Tavarankeräys tai kirpputori
 • Keskustelutilaisuus
 • Kesämarkkinat

Omissa tilaisuuksissa ja jäsenilloissa voi järjestää maksullista kahvi- tai ruokatarjoilua. Syötävät voi tehdä talkootyönä tai yrittää saada lahjoituksina yrityksiltä.

Jos kokoontumisien yhteydessä usein syödään, voi harkita maksullisen ruokailun järjestämistä itse, vaikka useamminkin erilaisten teemojen yhteydessä.

Tilaisuuksiin voi yhdistää varainhankintatuotteiden myynnin. Esimerkiksi jäseniltoihin voi laittaa myyntipöydän, josta paikalle saapuvat voivat ostaa tuotteita itselleen.

4. KANNATUSTUOTTEET

Rekisteröityneet yhdistykset, joita myös useat seurat ovat, voivat myydä kannatustuotteita verovapaasti, jos toiminta on luonteeltaan pienimuotoista ja siihen liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus, eli jos se ei ole elinkeinotoiminnaksi määriteltävää.

Verottaja määrittelee kannatustuotteet pinsseiksi, merkeiksi, korteiksi, viireiksi ja muiksi vastaaviksi tuotteiksi.

Arviointiperusteita sille. onko yleishyödyllisen yhdistyksen tai koululuokan varainkeruutoiminta veronalaista elinkeinotoimintaa, löytyy tästä verottajan ohjeesta.

5. ARPAJAISET

Erilaiset tavara-arpajaiset on tarkoitettu yleishyödyllisten yhdistysten varainhankintamuodoksi. 

Koululuokka voi järjestää pienarpajaiset ilman poliisilta haettavaa lupaa.

Voittojen kannattaa olla laadukkaita, ja päävoiton pitää olla tarpeeksi houkutteleva, jotta arvat menevät kaupaksi.

6. KOULUTUKSET JA KURSSIT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yleishyödyllinen yhdistys voi järjestää kursseja, opetusta sekä muita yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä koulutustilaisuuksia niin, ettei niitä pidetä veronalaisena elinkeinotoimintana.

Kuitenkin, jos yleishyödyllisen yhteisön tarjoama palvelu tai tuotemyynti vastaa yksityisen elinkeinonharjoittajan harjoittamaa toimintaa ja perittävät maksut eivät olennaisilta osin eroa elinkeinonharjoittajien perimistä maksuista, on kyseinen toiminta verottajan arvion mukaan elinkeinotoimintaa. 

Arvioon veronalaisuudesta vaikuttaa myös se, onko toiminta suurimmaksi osaksi julkisin varoin tuettua. Verottajan ohjeen aiheesta voit lukea tästä.

7. MÄÄRÄAIKAMAKSUT

Rahaa voidaan kerätä tiettyä keräyskohdetta varten esimerkiksi yhdistyksen jäseniltä tai koululuokan vanhemmilta, jos he vapaaehtoisesti päättävät osallistua keräykseen. Rahaa ei saa pyytää ryhmän ulkopuolisilta ihmisiltä ilman rahankeräyslain mukaisia prosesseja.

8. KANNATUSJÄSENET

Yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä. Ne voivat olla myös yhteisöjä tai säätiöitä. 

Kannatusjäsenten ottamista varten pitää yhdistyksen säännöissä olla määritelty kannatusjäsenyyden ehdot, kannatusjäsenyyden tuomat edut ja velvollisuudet sekä kannatusjäsenten jäsenmaksu tai maksun määräytymisperuste. Jos nämä löytyvät säännöistä ja kannatusjäsenistä pidetään lisäksi asianmukaista jäsenluetteloa, ei toiminnassa ole kyse vastikkeettomasta rahankeräyksestä, vaan sääntöihin perustuvasta jäsenhankinnasta.

9. SÄÄTIÖT, RAHASTOT JA MUUT APURAHAT

Erilaiset säätiöt ja rahastot tukevat kansalaisjärjestöjen toimintaa taloudellisesti.

Eri rahoittajilla on erilaiset hakuprosessit, ja ne tarjoavat eri kokoisia rahoituksia. Sen vuoksi yhdistyksen kannattaa tutustua erikseen jokaisen rahoittajan toimintaan.

Tietoa ajankohtaisista rahoitusmahdollisuuksista löytyy muun muassa:

10. TILOJEN TAI VÄLINEIDEN VUOKRAUS

Tiloja ja välineitä, kuten esimerkiksi astiastoja, äänentoistovälineitä tai työkaluja vuokraamalla voi kerätä rahaa. Vuokrattavista kohteista tai välineistä kannattaa laittaa hyvät valokuvat ja selostukset sopiville nettisivuille ja somekanaviin. 

Jos kiinteistö vuokrataan muuta kuin yleishyödyllistä tarkoitusta varten, on vuokratulo veronalaista, katso verottajan ohje aiheesta. Osakehuoneistojen vuokratulot ovat kuitenkin verovapaita, ellei huoneisto ole yli 50-prosenttisesti oman elinkeinotoiminnan käytössä.

11. VASTIKKEETON RAHANKERÄYS

Pienkeräys on uusi lain sallimista tavoista tehdä vastikkeeton rahankeräys. Sen avulla rahaa voi kerätä vähintään kolmen ihmisen muodostama ryhmä, joilla on kotikunta Suomessa. Pienkeräyksen aloittaminen vaatii ilmoituksen poliisille ja raportoinnit keräyksen päätyttyä. Lisää tietoa rahankeräyksestä löydät poliisin sivuilta.

Koululuokka tai urheilujoukkue voi järjestää rahankeräyksen ilman ilmoituksia poliisille. Koululuokan rahankeräyksestä löydät tarkempaa tietoa tästä artikkelista. Saman artikkelin lopussa esitellyt lain sallimat tavat toteuttaa rahankeräys koskevat myös urheilujoukkueita.

12. LIIKETOIMINTA

Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittava yleishyödyllinen yhdistys voi saada elinkeinotoimintansa osittain tai kokonaan vapautetuksi yhteisöverosta. Listaa huojennuksen jo saaneista yhdistyksistä voi tutkia tästä.

Verojen maksamisvelvollisuus ei estä muita yhdistyksiä harjoittamasta elinkeinotoimintaa. Suurissa yhdistyksissä, joissa edullista työvoimaa on saatavilla, on varoja perinteisesti kerätty liiketoiminnalla. 

Liiketoimintaan liittyy myös asiointia viranomaisten kanssa, jonka jonkun on hoidettava.

13. TALKOOTYÖ

Talkootyönä tehtävä varainhankinta. Ideoita siihen voi keksiä lähes loputtomasti. Mahdollisuuksia voi löytyä esimerkiksi ryhmän jäsenten eri yhteyksistä.

Esimerkiksi:

 • TV-ohjelmien yleisöksi värväytyminen, myös avustajiksi pääsy on mahdollista. Tuotantoyhtiöihin kannattaa ottaa itse suoraan yhteyttä.
 • Metsänistutus
 • Muiden järjestämässä tapahtumassa esiintyminen
 • Tienvarsien trimmaus
 • Toimitsijatehtävät ja urheilukisojen järjestely

Talkootyön korvaus voi olla verovapaata, jos sen saajana on yleishyödyllinen yhdistys, joka käyttää saadut varat yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen.

Verolainsäädännössä ei ole tiettyä määritelmää talkootyölle, vaan se arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa keskitytään tehtävän työn luonteeseen ja kestoon sekä suorituksen saavan yleishyödyllisen yhdistyksen tilaan. Yleisenä linjauksena on, että tilapäinen, selkeästi sovittu ja rajattu työsuoritus, johon ei tarvitse erityistä ammattitaitoa on verotonta talkootyötä.

Oikeuskäytännön mukaan myös jatkuva talkootyö voi olla yleishyödyllisen yhteisön tuloa, mutta vain silloin, kun työ liittyy läheisesti yleishyödyllisen yhteisön omaan toimintaan ja työ suoritetaan ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Esimerkki tästä on urheiluseurojen suorittama urheilu- ja liikuntapaikkojen hoito-, kunnossapito- ja valvontatyö.

Tarkempaa tietoa talkootyön määrittelystä ja sen verotuksesta löydät tästä verottajan ohjeesta.


VARAINHANKINTA IDEOITA – YHTEISTYÖ YRITYSTEN KANSSA

Hyviä ideoita varainhankintayhteistyöhön ja toimivimpia yhteistyösuhteita yritysten kanssa syntyy parhaiten, kun molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa tarpeet ja motiivit. Yritykselle voi tarjota omaa osaamista, tuotantoja ja palveluja vastikkeeksi.

1. SOPIMUS LAHJAKORTTIEN MYYNNISTÄ

Lahjakortteja voi myydä niin, että osa niiden myynnin tuotosta menee ryhmällesi ja osa yritykselle.

Yrityksen kannalta houkuttelevammaksi järjestelyn voi tehdä esimerkiksi ostamalla kaikki kortit etukäteen tai tarjoamalla jotain palvelua kylkeen.

2. TUKISOPIMUS

Yhdistys voi tehdä tukisopimuksen paikallisen yrittäjän kanssa, vaikka niin, että yhdistyksen jäsenkorttia näyttämällä myynnin tuotosta menee sovittu osa yhdistykselle. Osansa edusta voi saada myös oston tekevä yhdistyksen jäsen alennuksena.

3. PALVELUN KEHITTÄMINEN YHDESSÄ

Tehdään ja suunnitellaan yhdessä jokin palvelu. Yhteistyötä voi tehdä yrityksen ja myös toisen yhdistyksen tai järjestön kanssa. 

Yhteistyön avulla pyritään parantamaan palvelua tai tuotetta, jonka yhteistyö mahdollistaa.

4. SPONSOROINTI

Sponsoreita etsiessä kannattaa ottaa suoraan yhteyttä henkilöön, jolla on valtuudet päättää taloudellisesta tuesta.

On tärkeää kertoa avoimesti ryhmästäsi, sen taustoista, muista yhteistyökumppaneista ja siitä, mihin tarkoitukseen varoja kerätään.

Sponsoroinnissa tarjotaan aina jotain vastikkeeksi yrityksen taloudellisten sijoitusten, tavaroiden tai palvelujen käytöstä. Vastapalveluksena tuesta voi tarjota esimerkiksi mainospaikkaa tai ryhmäsi erikoisosaamista.

Sponsoria voi hakea moniin erilaisiin kuluihin ja hankintoihin, esimerkiksi

 • Tilaisuuden ruoka- tai mainoskuluihin
 • Linja-auton vuokraan
 • Arpajaispalkintojen hankintaan
 • Erilaisiin kalustustarpeisiin
 • Seuratyöntekijän tietokonetta varten

.

5. LAHJOITUSTEN PYYTÄMINEN YRITYKSILTÄ 

Lahjoitusten saaminen on yhdistyksille yleensä haastavaa. Siinä kyse ei ole varsinaisesta yhteistyöstä, vaan täysin vastikkeettomasta lahjoituksesta.

Arvoltaan vähäinen raha- tai esinelahjoitus yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhdetoiminnan luonteiseksi menoksi. Se on yritykselle vähennyskelpoinen verotuksessa. Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan yritys voi vähentää tällaisia lahjoituksia enintään 850 euroa lahjoituksensaajaa kohti.

Tavaralahjoituksia voi käyttää esimerkiksi arpajaisvoittoina.

Yleishyödyllinen yhdistys on vapautettu perintö- ja lahjaveroista, joten yhdistyksen ei tarvitse maksaa veroja saamistaan lahjoituksista. 

Jos samalta lahjoittajalta saadun lahjoituksen rahamäärä yhden kalenterivuoden aikana ylittää 1500 euroa, yhdistyksen on tehtävä asiasta ilmoitus viranomaisille.

Ideoita varainhankintaan voi keksiä mitä yllättävimmistä yhteyksistä. Vihjeitä voi tulla eteen myös muiden seurojen ja yhdistysten toiminnasta tai kattojärjestöiltä.

Kannattaa lyödä viisaat päät yhteen ja keksiä varainhankintaideoita porukalla aivoriihessä!