Siirry suoraan sisältöön

Leirikoulun varainkeruu

Leirikoulun varainkeruu

Leirikoulun järjestäminen on oppilaiden, vanhempien ja opettajan yhteinen projekti, joka onnistuu helpoimmin, kun kaikki osallistuvat sen valmisteluun. Toteutuakseen leirikoulut vaativat yleensä ulkopuolista rahoitusta sekä vanhempien varainhankintatyötä.

Leirikoulun varainkeruu ei kuulu opettajan tai koulun velvollisuuksiin. Luokan mahdollisuus leirikouluun on siten usein kiinni vanhempien riittävästä ajasta ja aktiivisuudesta.

Leirikoulun toteutuessa jokaisella lapsella pitää olla yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja olla mukana, täysin riippumatta siitä, ovatko hän tai hänen vanhempansa osallistuneet varojen keräämiseen. 

Leirikoulu kuuluu perusopetukseen, joka on lakisääteisesti maksutonta, joten ketään ei voida velvoittaa mukaan varainhankintaan.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa varainhankinnan tavoitteeksi ottaa tarvetta suurempi summa. Ylijäävä raha on sitten helppo käyttää luokan muuhun yhteiseen toimintaan.

Leirikoulun & varainkeruun suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa kannattaa tarkistaa, onko opetuksen järjestäjällä, useimmiten kunnalla, sääntöjä leirikouluille.

Varainhankinnalle pitää jäädä riittävästi aikaa. Siksi suunnittelu on syytä aloittaa ajoissa. Jos leirikoulu toteutetaan kahdeksannen luokan syksyllä, niin suunnittelu voi alkaa jo viidennen luokan syksyllä.

Suunnittelua ja varainhankintaa varten luokalle kannattaa perustaa luokkatoimikunta tai vanhempaintiimi, jos sellaista ei vielä ole.

Leirikoulua suunnittelevan kokouksen yhteydessä tehdään pöytäkirja, jota tarvitaan opetussuunnitelmaan ja yleensä pankissa tilin avauksen yhteydessä. Pankeista voi kysyä heidän käytännöistään lisätietoa.

Pöytäkirjaan merkitään:

1. Yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö.

2. Päätöksenteon pelisäännöt.

3. Tilin omistaja ja tilin tarkoitus, tilin käyttöön oikeutetut henkilöt ja muut tiliin liitettävät palvelut ja oikeudet, esimerkiksi oikeudet käyttää tiliä yksin ja lopetusoikeudet. Käyttöön oikeutettuja henkilöitä pitää olla vähintään kaksi, mielellään kolme.

4. Tilille odotettu maksuliikenne.

5. Varainhankinnan ja varojen käytön pelisäännöt :

– miten varainhankinta tehdään
– miten ylijäävät varat käytetään
– mitä tapahtuu, jos luokkaan tulee uusi oppilas tai oppilaita
– mitä tehdään, jos varoja ei saada kerättyä riittävästi
– mitä tapahtuu, jos oppilas vaihtaa koulua
– valvojiksi lähtevien huoltajien matkakulujen hoitaminen

Pöytäkirjassa pitää lisäksi olla tilin nimi, läsnä olevien allekirjoitukset sekä paikka ja aika. 

Tiliä ei ole suositeltavaa avata sellaisen henkilön nimiin, joka saa harkinnanvaraisia etuuksia tai jolla on riski varojen ulosmittauksesta, sillä kerätyt varat voi esimerkiksi Kela tai ulosottoviranomainen katsoa tilinomistajan henkilökohtaisiksi varoiksi.

Tili on mahdollista avata myös koko luokan nimiin, mutta se on yleensä huomattavasti mutkikkaampaa. 

Jos on rekisteröity yhdistys, voi tilin avata yhdistyksen nimissä. Pöytäkirjan lisäksi pankissa tarvitaan kaupparekisteriote. 

Kaikki leirikouluun liittyvät kirjalliset suunnitelmat ja sopimukset säilytetään siihen saakka, kunnes leirikoulu on ohi. 

Luokan rahastonhoitajan kannattaa kertoa hieman luokan tilitilanteista esimerkiksi vanhempainilloissa. Tällä tavoin kaikilla vanhemmilla on tieto luokan rahatilanteesta ja varainkeruutarpeesta on helpompaa keskustella.

Luokalle avatusta pankkitilistä ja sen vastuuhenkilöistä on hyvä ilmoittaa kunnan kirjanpitoon. Vastuuhenkilöt ovat aina huoltajia, ei opettaja. Petoksissa tai muissa väärinkäytöstilanteissa kunta vie asian oikeuteen.

Opettaja tekee leirikoulusta yksityiskohtaisen kirjallisen toimintasuunnitelman koulun lukuvuosisuunnitelmaa varten, koska hanke on osa koulun toimintaa. Suunnitelmassa pitää olla muun muassa esittely vaihtoehtoisista retkikohteista, kustannusarvio ja suunnitelma siitä, miten rahoitus aiotaan järjestää.

Opettajalla on jakamaton vastuu oppilaista ja heidän turvallisuudestaan leirikoulun aikana, joten lopullinen päätösvalta leirikoulukohteen valinnasta ja järjestelyistä on opettajalla.

Keinoja leirikoulun varainhankintaan

Vanhemmat ja oppilaat voivat kerätä varoja:

 • Myyjäisillä tai kirpputorilla
  Monet yritykset tarjoavat sopivia tuotteita myyntiin leirikoulun varainkeruuta varten. Myyntityöhön tarvitaan alle 15-vuotiailta vanhempien kirjallinen suostumus.
 • Arpajaisista
  Koululuokka voi järjestää pien- tai miniatyyriarpajaisia tavara-arpajaisina ja se ei tarvitse niihin poliisilta anottavaa lupaa. Jos arpajaisten tuotto on alle 3333,33 euroa, arpajaisveroa ei tarvitse maksaa.
 • Järjestämällä maksullisen tapahtuman
 • Talkootyöllä
 • Ilmaisen sähköisen Varainhankkija.fi -palvelun avulla

  Palvelu välittää useiden eri yritysten tunnettuja digituotteita myytäväksi etuhintaan ja luokalle hyvillä tuotoilla.

  Varojen hankinta tapahtuu helposti jakamalla linkkiä tuote-etuihin. Oppilaat ja vanhemmat voivat tarjota tuotteita verkostolleen, samalla tavoin kuin hyödykemyynnissä.
 • Sponsoreiden avulla
 • Menemällä yleisöksi tai avustajaksi tv-ohjelmiin
  Tuotantoyhtiöihin kannattaa ottaa itse yhteyttä.
 • Vastikkeettomalla rahankeräyksellä
  Lue lisää koululuokan rahankeräyksestä tästä artikkelista.

Varainhankinnan on verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle, kun varoja kerätään pienimuotoisesti koulun tai sen oppilasryhmän leirikoulua varten ja varat käytetään kaikkien ryhmään kuuluvien oppilaiden osallistumisen hyväksi.

Tulkinta on kuitenkin tapauskohtaista, ja siihen vaikuttaa muun muassa se kuinka jatkuvaa toiminta on, katsotaanko toiminnan kilpailevan elikeinotoiminnan kanssa ja vaaditaanko siihen erityistä ammattitaitoa.